GALLERY

โครงการยุวทูตน้อยพอเพียง

01

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

02

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

03

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

04

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

05

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

06

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

07

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

08

นำนักเรียนเดินรณรงค์ แจกใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

KSP Channel

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ สามารถติชมเข้ามาได้ ยินดีรับฟังและปรับปรุง

Contact me