GALLERY

โครงการยุวทูตน้อยพอเพียง

01

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

02

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

03

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

04

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

05

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

06

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

07

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

08

นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

KSP Channel

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ สามารถติชมเข้ามาได้ ยินดีรับฟังและปรับปรุง

Contact me