GALLERY

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

01

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

02

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

03

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

04

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

05

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

06

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

07

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

08

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

KSP Channel

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ สามารถติชมเข้ามาได้ ยินดีรับฟังและปรับปรุง

Contact me!