Highlight News
>>>>>12 กันยายน พ.ศ. 2560
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการรับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,999 ดอก ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


Highlight News

 

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand
Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th