ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
>>>>>15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

          พิธีฉลองศาสนนาม St.Peter เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560....................................................................................................................

>>>>>13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

          แผนก อนุบาล IEP ได้รับเกียรติจาก พญ.อังคนา อัญญมณี (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการกรมสุขภาพจิต) มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง" การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสมาธิ" เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60

....................................................................................................................