>>รายชื่อผู้สมัคร เดิน-วิ่ง กสิณธรมินิมาราธอนครั้งที่ 2 ---ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560---

*** ปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00น.***

>> หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านใด ที่จอดรถไว้ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสต์เกต เมื่อวิ่งเสร็จ ทางโรงเรียนมีบริการส่งกลับไปยังศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสต์เกต ค่ะ

>> รายละเอียดการแข่งขัน

>> ใบสมัครรุ่นเยาวชนชาย-หญิง

>> ใบสมัครรุ่นประชาชนชาย-หญิง

>> แผนที่เส้นทางการวิ่ง

  

>>รายชื่อผู้สมัคร เดิน-วิ่ง กสิณธรมินิมาราธอนครั้งที่ 2 ---ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560---