ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

>>>>>4 มีนาคม พ.ศ. 2560

          โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเยาวชนคนเก่งต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ชิงถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาค กรุงเทพและปริมณฑล ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต โดยกรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุข

          สรุปผลดังนี้           

          นางสาววนัสนันท์  อยู่คง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านการคัดเลือกระดับภาค กรุงเทพและปริมณฑล

....................................................................................................................

>>>>>29 มกราคม พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand

          สรุปผลดังนี้   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

          ด.ญ.ณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต      ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   ระดับชาติ....................................................................................................................

>>>>>7 มกราคม พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยแข่งขันในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนการัญศึกษา

          การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน “ฉันเกิดในรัชกาลที่๙”

  1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ภูวเศรษฐ             Gr.6/1            ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  2. เด็กหญิงเหนือฟ้า       แย้มนิล                ม.3/3             ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

          การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “ฉันเกิดในรัชกาลที่๙”

  1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    ขวัญอัครพัฒน์       Gr.2/1          ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
  2. เด็กชายปิยบุตร         กังวานกิจวาณิช      ป.5/3           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  3. นายธีระพงษ์             ลัว                         Gr.9/2          ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  4. นางสาวเขมรินทร์      กล้าหาญ                ม.5/2           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
  5. นางสาวดรัญพร         ปานนิ่ม                  ม.5/3            ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน      
  6. เด็กชายลุค               ออลลิเวอร์  แรนซ์  Gr.6/1           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

....................................................................................................................

>>>>>18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสจร์(TEDET)ประจำปี พ.ศ.2559 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับธนาคารออมสินและบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

          1.  เด็กหญิงพิมพ์ณดา          ขัวญอัครพัฒน์           ระดับชั้น          G.2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมวุฒิบัตร
          2.  เด็กหญิงวรินทร                ลิมปกาญจน์เวช        ระดับชั้น          ป.6/3 ได้รับเหรียญทองแดง

....................................................................................................................