บรรยากาศการติว ONET

>>>>>1 กันยายน พ.ศ. 2560

          ติว ONET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์รัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม


....................................................................................................................