บรรยากาศการติว ONET

>>>>>18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

          บรรยากาศการติวคณิตศาสตร์ (โอลิมปิก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4(หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โดย อาจารย์วีระพันธ์ เลิศบัณฑรกุล อาจารย์พิเศษการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA University of Technology, Sydney,Australia การสอบแข่งขัน ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์


....................................................................................................................