ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
วันแม่แห่งชาติระดับอนุบาล
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ระดับ
ชั้นอนุบาล
จัดขึ้น เมื่อวันที่
9 ศ.ค.60
 
วันแม่แห่งชาติระดับประถม
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ระดับ
ชั้นประถม-มัธยม
จัดขึ้น เมื่อวันที่
9 ศ.ค.60
รวมข่าว
ข่าวสาร/กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์จัด
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วันที่ 17-18 ส.ค.60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์อนุบาล
แผนกอนุบาล
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์จัด
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
วันที่ 17-18 ส.ค.60
KSP Journal(English Program) KSP Variety
January
September
>>more
To Be No 1
Scouts parade ceremony
>>more