ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
พิธีฉลองศาสนนามSt.Peter
ทางโรงเรียนจัดพิธี
ฉลองศาสนนาม
St.Peter เมื่อวันที่
15 มิ.ย.60

 
เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสมาธิ
แผนก อนุบาล IEP
ได้รับเกียรติจาก
พญ.อังคนา อัญญมณี
มาบรรยายและให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เลี้ยงลูกอย่างไร...
รวมข่าว
ข่าวสาร/กิจกรรม
พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม
พิธีไหว้ครูระดับ
ประถม-มัธยม
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล
พิธีไหว้ครูระดับ
อนุบาล เมื่อวันที่
16 มิ.ย. 60
KSP Journal(English Program) KSP Variety
January
September
>>more
To Be No 1
Scouts parade ceremony
>>more