ผลงานของการเรียน


ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
โรงเรียนกสิณธรต์
เซนตืปีเตอร์ ส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์จำนวน
5,999 ดอก กับท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ กับ
สช สสวท...
รวมข่าว
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ3
ผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 , 4
กสิณธร มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2
ประมวลภาพ
เดิน - วิ่ง กสิณธร
มินิมาราธอน
ครั้งที่2 เมื่อวันที่
17 ธ.ค. 60

KSP Channal บรรยากาศการติว O-Net
Open House(EP)
Mini Marathon#2
>>more
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา คณิตศาสตร์
>>more

ผู้สนับสนุน หนังสือสูจิบัตร งานราตรีชมพู-ขาว ประจำปี 2560
ผู้สนับสนุน เดิน-วิ่ง กสิณธร มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2