Outstanding Students


News & Events
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1,ม.2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์
ศึกษาต่อ ระดับชั้น
ม.1 , ม.2
รอบ 2
ดูรายละเอียด
more
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์
ศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
ห้องเรียนอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รอบ 2
ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4, ,ม.5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์
ศึกษาต่อ ระดับชั้น
ม.4 , ม.5 รอบ 2
ดูรายละเอียด
more
ประกาศหยุดเรียน
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ประกาศหยุดเรียน
ในวันที่ 31 ม.ค. 62
- วันที่ 1 ก.พ. 62
KSP Channal O-Net

ผู้สนับสนุน เดิน-วิ่ง กสิณธร มินิ มาราธอน ครั้งที่ 3 (16 ธันวาคม 2561)